Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 63/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian