Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia „Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian