Zarządzenie Nr 7/2018 Kierownika GOPS z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian