Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian