Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjne pn. Czysta energia w gminie Fabianki – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian