Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian