Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian