Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Fabianki i ich zastępców

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian