Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika GOPS z dnia 31 grudnia 2018 r. i Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika GOPS z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika GOPS z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach

Zarządzenie Nr 9/2018
Kierownika GOPS z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian