Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian