Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2024
  Data modyfikacji: 19-07-2024 13:14
 2. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 9 lipca 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚI.420.53.2022.PCh.61, informujące o tym, że w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” zgromadzony został cały materiał dowodowy
  Data modyfikacji: 19-07-2024 13:02
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.09.2024 z dnia 19 lipca 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci kanalizacyjnej na działce o numerze ewidencyjnym 305/39 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki”
  Data modyfikacji: 19-07-2024 12:54
 4. Obwieszczenia Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 lipca 2024 r.
  Data modyfikacji: 19-07-2024 12:49
 5. Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Data modyfikacji: 19-07-2024 12:42
 6. Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Data modyfikacji: 18-07-2024 15:16
 7. Petycje do Wójta - 2024 rok
  Data modyfikacji: 12-07-2024 14:25
 8. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Fabianki
  Data modyfikacji: 12-07-2024 13:37
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - V
  Data modyfikacji: 12-07-2024 12:03
 10. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak: WK.ZUZ.4210.124.2024.KK z dnia 05.07.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, likwidację istniejących rowów przydrożnych, istniejących obiektów inżynierskich na rowie melioracyjnym R-B oraz na usługę wodną dot. odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK 67 na odcinku Fabianki – Szpetal Górny”
  Data modyfikacji: 10-07-2024 15:30
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego