Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie przestrzenne – informacje ogólne

Uchwała Nr XVIII/144/2000 Rady Gminy Fabianki z dnia 14.06.2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki

Mapa studium – pobierz
Treść studium – pobierz

Zobacz obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.09.2016 r.
– o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki dostępny pod linkiem:
http://www.fabianki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=925&Itemid=1

Wójt Gminy Fabianki informuje, iż wznawia pracę nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do 14.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Fabianki pok. nr 23. Wniosek powinien być składany w formie pisemnej: osobiście, drogą pocztową lub e-mailem () z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki, położenie działki (miejscowość, obręb), właściciela działki (imię, nazwisko i adres), proponowaną zmianę wraz z jej uzasadnieniem.

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki – pobierz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy – pobierz


Zobacz również:

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 326/13 przy ul. Wiślanej i działki nr 348/8 i 348/14 w miejscowości Szpetal Górny
Uchwała Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 października 2001 r.
Mapa obszaru

* Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko treść obwieszczenia

* Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – treść uchwały / Mapa

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego