Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Fabianki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Deklaracja dostępności strony BIP Urzędu Gminy Fabianki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2002-01-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 15 kwietnia 2016 roku lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Fabianki.
  • Zamieszczone nagrania z posiedzenia sesji Rady Gminy Fabianki nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są stenogramy lub transkrypcje.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej), alternatywnie w celu uzyskania dostępnej informacji ww. załączników należy kontaktować się z sekretariatem Urzędu Gminy Fabianki pod numerem telefonu (54) 251-72-10.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-811 Fabianki, Fabianki 4
Tel.: +48542517210
Faks: +48542517229
E-mail:
Strona internetowa: fabianki.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki

Dostęp do budynku umożliwia wejście główne zlokalizowane od strony frontowej na poziomie chodnika. Budynek wyposażony jest w klatkę schodową zlokalizowaną przy wejściu głównym. Klatka schodowa wyposażoną jest w windę. Obok schodów usytuowane jest wejście do windy dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. Winda wyposażona jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany jest w wyświetlacz wskazujący dane piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na pierwszym piętrze. W budynku są szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Obok budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Urząd nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego