Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 9714Luty: 12890Marzec: 106Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 6Kwiecień: 3Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 110Wrzesień: 2016Październik: 4185Listopad: 8103Grudzień: 8893
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6997
 2. Postępowania przetargowe
  Wyświetleń: 2353
 3. Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 1268
 4. Nowa strona BIP
  Wyświetleń: 899
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 723
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 681
 7. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 674
 8. Ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 605
 9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych - kasa
  Wyświetleń: 599
 10. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 586
 11. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 525
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 503
 13. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 501
 14. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 483
 15. Kontakt
  Wyświetleń: 466
 16. Spółki gminne
  Wyświetleń: 452
 17. Postępowania pozaustawowe
  Wyświetleń: 439
 18. Posiedzenia Rady Gminy
  Wyświetleń: 396
 19. Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024
  Wyświetleń: 360
 20. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 357
 21. Plany postępowań
  Wyświetleń: 340
 22. Uchwały 2023 rok
  Wyświetleń: 329
 23. Zasady segragacji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 318
 24. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 309
 25. Skład Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 300
 26. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 299
 27. Raport o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 289
 28. O Gminie
  Wyświetleń: 274
 29. Obwieszenia Starosty Włocławskiego
  Wyświetleń: 274
 30. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 271
 31. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 263
 32. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 252
 33. Obwieszczenia innych organów
  Wyświetleń: 245
 34. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 241
 35. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 236
 36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w DDP w Urszulewie
  Wyświetleń: 232
 37. Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 229
 38. Obwieszczenia - ochrony środowiska
  Wyświetleń: 228
 39. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 226
 40. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 221
 41. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 218
 42. Statut Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 215
 43. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 214
 44. Kierownicy komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 212
 45. Protokoły w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 212
 46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOSiR w Fabiankach
  Wyświetleń: 210
 47. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.6.2023 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 209
 48. Geografia wyborcza
  Wyświetleń: 207
 49. Ogłoszenia - 2023 rok
  Wyświetleń: 207
 50. Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
  Wyświetleń: 206
 51. Gospodarka odpadami - akty prawne
  Wyświetleń: 204
 52. Herb i flaga gminy
  Wyświetleń: 203
 53. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 199
 54. Klub Radnych "Jedność"
  Wyświetleń: 199
 55. Uchwała Nr XL/393/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 198
 56. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 192
 57. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 183
 58. Dyżury
  Wyświetleń: 182
 59. Klub Radnych "Wspólna Sprawa"
  Wyświetleń: 181
 60. Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych - II”
  Wyświetleń: 179
 61. Uchwała Nr XL/394/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 178
 62. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 170
 63. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 169
 64. Komisje Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 167
 65. Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 167
 66. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 161
 67. Imienny wykaz głosowań 2023
  Wyświetleń: 160
 68. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 154
 69. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RFZ.6220.6.2023 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 153
 70. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 151
 71. Sprawozdania z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 150
 72. Uchwała Nr XLI/423/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025”
  Wyświetleń: 150
 73. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 149
 74. Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji
  Wyświetleń: 148
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 144
 76. Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 143
 77. Harmonogramy odbioru
  Wyświetleń: 138
 78. Imienny wykaz głosowań Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji (2018-2023):
  Wyświetleń: 138
 79. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 137
 80. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.21.2022.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 137
 81. Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Fabianki
  Wyświetleń: 137
 82. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 135
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 132
 84. Remont drogi gminnej w miejscowości Bogucin gmina Fabianki
  Wyświetleń: 132
 85. Zagospodarowanie przestrzenne – informacje ogólne
  Wyświetleń: 132
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 131
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.15.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 131
 88. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 126
 89. Uchwała Nr XL/405/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Fabianki
  Wyświetleń: 124
 90. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.10.2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.31
  Wyświetleń: 124
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak: ROR.620.11.7.2023 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 123
 92. Konsultacje ws. projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347)
  Wyświetleń: 122
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.2.2023 z dnia 16 października 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 94. Uchwała Nr XL/402/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 121
 95. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.10.2023 z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 120
 96. Opłaty za odpady komunalne
  Wyświetleń: 120
 97. Konsultacje ws. projektów Programów Ochrony Powietrza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 118
 98. Uchwała Nr XL/396/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 118
 99. Uchwała Nr XLI/421/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 118
 100. Zarządzenia Wójta - 2024 rok
  Wyświetleń: 118
 101. Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 117
 102. Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 115
 103. Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 113
 104. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 112
 105. Sprawozdanie Wójta Gminy Fabianki z realizacji z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku”
  Wyświetleń: 111
 106. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 108
 107. Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2024 r.
  Wyświetleń: 108
 108. Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2023r. – II aktualizacja
  Wyświetleń: 107
 109. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul. Lipowa)
  Wyświetleń: 106
 110. Dostawa wraz z montażem lamp solarnych - na terenie gminy Fabianki
  Wyświetleń: 106
 111. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 112. Uchwała Nr XLI/408/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 106
 113. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zagajnikowa, Jasna, Wspólna, Bajeczna))
  Wyświetleń: 104
 114. Uchwała Nr XL/404/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 104
 115. Uchwała Nr XL/403/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 103
 116. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul.Leśna)
  Wyświetleń: 101
 117. Uchwała Nr XLI/419/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 100
 118. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 99
 119. Pobierz programy
  Wyświetleń: 99
 120. Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 99
 121. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.6.2023 z dnia 16 października 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 122. Uchwała Nr XL/399/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 98
 123. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 124. Uchwała Nr XLI/409/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 96
 125. Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 126. Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Fiansowej na lata 2024-2033
  Wyświetleń: 95
 127. Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy – Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 128. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 94
 129. Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 92
 130. Informacja o opracowaniu projektu uchwały o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 90
 131. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu soób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 90
 132. Uchwała Nr XLI/414/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 89
 133. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - VIII
  Wyświetleń: 88
 134. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.2.2023 z dnia 21 września 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 135. Uchwała Nr XLI/413/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
  Wyświetleń: 87
 136. Uchwała Nr XLI/416/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 87
 137. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 86
 138. Uchwała Nr XL/395/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża
  Wyświetleń: 86
 139. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak: WIR.II.747.2.11.2023.DK
  Wyświetleń: 85
 140. Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku 2024
  Wyświetleń: 84
 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 84
 142. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 84
 143. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.10.2023 z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 83
 145. Zagospodarowanie przestrzenne - prawo
  Wyświetleń: 83
 146. Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 października 2023 r. w sprawie naboru wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 83
 147. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 82
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 149. Uchwała Nr XLI/420/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie charakteru ochronnego lasu
  Wyświetleń: 81
 150. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 81
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.18.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 153. Uchwała Nr XL/395/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża
  Wyświetleń: 78
 154. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 155. Protokół Nr XL/2023 z posiedzenia XL sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 6 września 2023 roku
  Wyświetleń: 77
 156. Zarządzenia Wójta - 2023 rok
  Wyświetleń: 77
 157. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.5.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 158. Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 159. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 74
 160. Uchwała Nr XLI/418/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 74
 161. Plan zamówień publicznych na 2023 rok - VI
  Wyświetleń: 71
 162. Uchwała Nr XLI/422/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych
  Wyświetleń: 71
 163. Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 11.12.2023 r.
  Wyświetleń: 71
 164. Uchwała Nr XLI/412/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  Wyświetleń: 70
 165. Uchwała Nr XL/400/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fabianki na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
  Wyświetleń: 69
 166. Uchwała Nr XLI/424/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 68
 167. Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  Wyświetleń: 68
 168. „Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku 2024”
  Wyświetleń: 67
 169. Konkursy ofert - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 67
 170. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - VII
  Wyświetleń: 67
 171. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - I
  Wyświetleń: 67
 172. Uchwała Nr XL/397/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 67
 173. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zachodnia))
  Wyświetleń: 66
 174. Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - II
  Wyświetleń: 66
 175. Protokół Nr XXXIV/2023 z posiedzenia XXXIV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 31 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 65
 176. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 177. Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 6 września 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 178. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r. znak: WIR.II.747.2.11.2023.DK
  Wyświetleń: 63
 179. Protokół Nr XXXVII/2023 z posiedzenia XXXVII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 21 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 61
 180. Uchwała Nr XLI/410/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 61
 181. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 60
 182. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Mała"
  Wyświetleń: 60
 183. Uchwała Nr XL/398/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 60
 184. Uchwała Nr XLI/417/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 59
 185. Uchwała Nr XLII/434/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 59
 186. Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 59
 187. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RFZ.6220.5.2023 z dnia 4 września 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 188. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 57
 189. Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 57
 190. Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 57
 191. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 56
 192. Obwieszczenie Wojewódy Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. WIR.V.7821.15.2023.MT
  Wyświetleń: 56
 193. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym - informacja z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 194. Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2023 r. – II aktualizacja
  Wyświetleń: 56
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.16.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 196. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 55
 197. Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 55
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2023 z dnia 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 200. Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 53
 201. Uchwała Nr XL/401/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 52
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 30 października 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 203. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do zamiany - informacja z dnia 13.12.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 204. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 51
 205. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.13.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 206. Protokół Nr XXXVI/2023 z posiedzenia XXXVI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 24 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 50
 207. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej nr 190242C w miejscowości Nasiegniewo"
  Wyświetleń: 48
 208. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 209. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 210. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 211. Protokół Nr XXXV/2023 z posiedzenia XXXV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 16 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 47
 212. Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 46
 213. Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 214. Protokół Nr XXXVIII/2023 z posiedzenia XXXVIII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 25 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 45
 215. Obwieszczenie Starosty Włoclawskiego z dnia 06 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:" Rozbudowa drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Świątkowizna"
  Wyświetleń: 44
 216. Protokół Nr XXXIX/2023 z posiedzenia XXXIX sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 6 lipca 2023 roku
  Wyświetleń: 44
 217. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. GGN.683.85.2023.PW zawiadamiające, że został zgromadzony cały materiał dowodowy w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod "Rozbudowę drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki"
  Wyświetleń: 43
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2023 r o wyłożeniu do publicznego wgladu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 43
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 220. Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 221. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 222. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Świątkowizna"
  Wyświetleń: 41
 223. Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 41
 224. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul. Lipowa) - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 40
 225. Protokół Nr XLI/2023 z posiedzenia XLI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 8 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 40
 226. Uchwała Nr XLII/437/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 227. Wykaz lokali socjalnych – wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Fabianki i przynależnych im pomieszczeń gospodarczych, przeznaczonych do dalszego wynajmu – informacja z dnia 08.12.2023 r.
  Wyświetleń: 40
 228. Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 40
 229. Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 40
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.19.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 232. Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 38
 233. Protokoły 2023
  Wyświetleń: 37
 234. Protokoły z sesji RG 2023
  Wyświetleń: 36
 235. Uchwała Nr XLII/429/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki”
  Wyświetleń: 36
 236. Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 36
 237. Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
  Wyświetleń: 36
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.15.2023 z dnia 16 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 239. Uchwała Nr XLI/406/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 35
 240. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 35
 241. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego GGN.683.85.2023.PW z dnia 08 stycznia 2024 r o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 34
 242. Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.2.2024 z dnia 21.02.2024 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 34
 243. Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 244. Książka telefoniczna
  Wyświetleń: 33
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.18.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 246. Uchwała Nr XLII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 33
 247. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 32
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 250. Uchwała Nr XLII/433/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/415/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 251. Uchwała Nr XLI/407/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 31
 252. Uchwała Nr XLI/415/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru uzupełniającego wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy-Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 31
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.13.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.20.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 255. Protokoły z sesji 2023
  Wyświetleń: 30
 256. Uchwała Nr XLII/431/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 30
 257. Uchwała Nr XLII/436/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 30
 258. Uchwała Nr XLII/438/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Wyświetleń: 30
 259. Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki
  Wyświetleń: 30
 260. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.34 z dnia 21.12.2023 r. wskazujący nowy termin załatwienia sprawy dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dn. 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”
  Wyświetleń: 30
 261. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO.411.1965.2023 z dnia 20.12.2023 r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w gminie Fabianki
  Wyświetleń: 28
 262. Uchwała Nr XLII/427/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 28
 263. Uchwała Nr XLII/435/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 27
 264. Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 27
 265. Protokoły z sesji - 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 266. Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 25
 267. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 24
 268. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 24
 269. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 24
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 12.01.2024 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogi wewnętrznej na działce nr ew. 47/5 położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki oraz o możliwości składania uwag i wniosków przez strony postępowania
  Wyświetleń: 24
 271. Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 24
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.16.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 273. Postępowanie pozaustawowe 2023
  Wyświetleń: 23
 274. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 23
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 17.01.2024 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 47 budynków mieszkalnych na działce nr ew. 61/2 położonej w obrębie ew. Stary Witoszyn
  Wyświetleń: 22
 276. Ogłoszenia o naborze - 2023 rok
  Wyświetleń: 22
 277. Uchwała Nr XLI/411/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 22
 278. Uchwała Nr XLII/432/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 22
 279. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Wyświetleń: 21
 280. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 05.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł PCK – Płock - Włocławek
  Wyświetleń: 20
 281. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego GGN.683.96.2023.ET z dnia 08.01.2024 r w sprawie zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod " Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki"
  Wyświetleń: 20
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 10.01.2024 r. dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 61/2, położonej w obrębie ew. Witoszyn Stary” – wezwanie Wnioskodawcy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 20
 284. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 137/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (powiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski)
  Wyświetleń: 20
 285. Uchwała Nr XLII/428/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 20
 286. Uchwała Nr XLII/426/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 19
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.19.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.02.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 289. Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 16
 290. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 291. Ogłoszenia o naborze 2023
  Wyświetleń: 14
 292. Uchwała Nr XLII/430/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”
  Wyświetleń: 13
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.03.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.20.2023 z dnia 5 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 295. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia
  Wyświetleń: 12
 296. Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.01.2024 z dnia 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 298. OBW
  Wyświetleń: 10
 299. Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizaję zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 10
 300. Protokół Nr XXXVIII/2023 z posiedzenia XXXVIII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 25 maja 2023 roku - kopia
  Wyświetleń: 9
 301. Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 9
 302. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak: WA.ZUZ.7.4210.379.2023.KZ z dnia 02.02.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni, odprowadzenie wód popłucznych z SUW w Zadusznikach istniejącym wylotem do cieku Św. Strumień oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw szklarniowych na działce nr ew. 748/6 w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 8
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.05.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 304. Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2021 Wójt Gminy Fabianki z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 7
 305. Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 7
 306. Obwieszczenia Wójta - 2024 rok
  Wyświetleń: 6
 307. Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego z dnia 16 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia 3/5 udziału we współwłasności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Cyganka 25
  Wyświetleń: 5
 308. Obwieszczenia - ochrona środowiska - 2024 rok
  Wyświetleń: 4
 309. Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025"
  Wyświetleń: 4
 310. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.9.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 2
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 08.02.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 2
 312. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 2
 313. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.42 z dnia 20.02.2024 r. o przekazaniu sprawy (rozpoznanie odwołań od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka") Ministrowi Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 2
 314. Obwieszczenia - ochrona środowiska - 2023 rok
  Wyświetleń: 1
 315. Obwieszczenia Wójta - 2023 rok
  Wyświetleń: 1
 316. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 27.02.2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł PCK - Płock - Włocławek
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego