Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 9714Luty: 12890Marzec: 15680Kwiecień: 22200Maj: 16275Czerwiec: 14250
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 6Kwiecień: 3Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 110Wrzesień: 2016Październik: 4185Listopad: 8103Grudzień: 8893
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11472
 2. Postępowania przetargowe
  Wyświetleń: 5303
 3. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 4634
 4. Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 2665
 5. Postępowania pozaustawowe
  Wyświetleń: 1690
 6. Ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 1385
 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych - kasa
  Wyświetleń: 1332
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1287
 9. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1220
 10. Nowa strona BIP
  Wyświetleń: 1163
 11. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 1088
 12. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1041
 13. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1033
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1033
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1018
 16. Skład Rady Gminy Fabianki w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1003
 17. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 935
 18. Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024
  Wyświetleń: 803
 19. Kontakt
  Wyświetleń: 763
 20. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 754
 21. O Gminie
  Wyświetleń: 701
 22. Uchwały 2023 rok
  Wyświetleń: 662
 23. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 623
 24. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 599
 25. Posiedzenia Rady Gminy
  Wyświetleń: 588
 26. Plany postępowań
  Wyświetleń: 582
 27. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 574
 28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w DDP w Urszulewie
  Wyświetleń: 562
 29. Zasady segragacji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 544
 30. Raport o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 524
 31. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 508
 32. Herb i flaga gminy
  Wyświetleń: 498
 33. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 497
 34. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 494
 35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOSiR w Fabiankach
  Wyświetleń: 488
 36. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 485
 37. Statut Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 482
 38. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 482
 39. Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 476
 40. Klub Radnych "Jedność"
  Wyświetleń: 474
 41. Geografia wyborcza
  Wyświetleń: 467
 42. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 466
 43. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 453
 44. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 453
 45. Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 431
 46. Sprawozdania z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 420
 47. Zarządzenia Wójta - 2024 rok
  Wyświetleń: 420
 48. Obwieszenia Starosty Włocławskiego
  Wyświetleń: 418
 49. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 413
 50. Obwieszczenia innych organów
  Wyświetleń: 407
 51. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 405
 52. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 401
 53. Kierownicy komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 397
 54. Obwieszczenia - ochrony środowiska
  Wyświetleń: 397
 55. Imienny wykaz głosowań 2023
  Wyświetleń: 396
 56. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.6.2023 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 394
 57. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 391
 58. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 385
 59. Konsultacje ws. projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347)
  Wyświetleń: 383
 60. Protokoły w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 377
 61. Dyżury
  Wyświetleń: 374
 62. Komisje Rady Gminy Fabianki w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 373
 63. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 369
 64. Zagospodarowanie przestrzenne – informacje ogólne
  Wyświetleń: 367
 65. Uchwała Nr XL/393/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 363
 66. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 340
 67. Petycje skierowane do Wójta Gminy
  Wyświetleń: 339
 68. Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Fabianki
  Wyświetleń: 339
 69. Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
  Wyświetleń: 338
 70. Ogłoszenia - 2023 rok
  Wyświetleń: 335
 71. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 335
 72. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zagajnikowa, Jasna, Wspólna, Bajeczna) - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 334
 73. Gospodarka odpadami - akty prawne
  Wyświetleń: 332
 74. Klub Radnych "Wspólna Sprawa"
  Wyświetleń: 332
 75. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 331
 76. Uchwała Nr XL/394/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 328
 77. Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 327
 78. Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2024 r.
  Wyświetleń: 310
 79. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 304
 80. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.21.2022.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 303
 81. Uchwała Nr XLI/423/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025”
  Wyświetleń: 297
 82. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 296
 83. Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji
  Wyświetleń: 296
 84. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 292
 85. Imienny wykaz głosowań Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 289
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 288
 87. Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych - II”
  Wyświetleń: 288
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.2.2023 z dnia 16 października 2023 r.
  Wyświetleń: 285
 89. Petycje do Wójta - 2024 rok
  Wyświetleń: 285
 90. Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2023r. – II aktualizacja
  Wyświetleń: 285
 91. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 280
 92. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 279
 93. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.10.2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.31
  Wyświetleń: 279
 94. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul. Lipowa) - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 278
 95. Imienny wykaz głosowań 2024
  Wyświetleń: 275
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RFZ.6220.6.2023 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 275
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak: ROR.620.11.7.2023 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 273
 98. Opłaty za odpady komunalne
  Wyświetleń: 272
 99. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 270
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 268
 101. Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 267
 102. Harmonogramy odbioru
  Wyświetleń: 263
 103. Uchwała Nr XLI/421/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 263
 104. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 262
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 261
 106. Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 257
 107. Uchwała Nr XLII/434/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 256
 108. Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 255
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 255
 110. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 254
 111. Uchwała Nr XL/396/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 254
 112. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.15.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 253
 113. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zachodnia) - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 248
 114. Obwieszczenia Wójta - 2024 rok
  Wyświetleń: 247
 115. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 247
 116. Uchwała Nr XL/405/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Fabianki
  Wyświetleń: 244
 117. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 244
 118. Konsultacje ws. projektów Programów Ochrony Powietrza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 240
 119. Uchwały 2024 rok
  Wyświetleń: 240
 120. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 240
 121. Uchwała Nr XLI/408/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 236
 122. Sprawozdanie Wójta Gminy Fabianki z realizacji z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku”
  Wyświetleń: 235
 123. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.18.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 232
 124. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Leśna) - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 231
 125. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.03.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 227
 126. Uchwała Nr XL/402/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 223
 127. Zagospodarowanie przestrzenne - prawo
  Wyświetleń: 223
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.10.2023 z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 222
 129. Remont drogi gminnej w miejscowości Bogucin gmina Fabianki
  Wyświetleń: 222
 130. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 219
 131. Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 219
 132. Protokół Nr XL/2023 z posiedzenia XL sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 6 września 2023 roku
  Wyświetleń: 217
 133. Uchwała Nr XLI/409/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 217
 134. Pobierz programy
  Wyświetleń: 213
 135. Uchwała Nr XLII/429/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki”
  Wyświetleń: 212
 136. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.6.2023 z dnia 16 października 2023 r.
  Wyświetleń: 211
 137. Uchwała Nr XLI/413/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
  Wyświetleń: 211
 138. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.9.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 208
 139. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2023 r.
  Wyświetleń: 208
 140. Uchwała Nr XLI/414/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 208
 141. Konkursy ofert - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 207
 142. Uchwała Nr XLI/419/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 206
 143. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 205
 144. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 202
 145. Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 200
 146. Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 200
 147. Uchwała Nr XL/403/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 199
 148. Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 197
 149. Uchwała Nr XL/404/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 197
 150. Uchwała Nr XL/399/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 195
 151. Informacja o opracowaniu projektu uchwały o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 194
 152. Zarządzenia Wójta - 2023 rok
  Wyświetleń: 192
 153. Uchwała Nr XL/395/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża
  Wyświetleń: 191
 154. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zagajnikowa, Jasna, Wspólna, Bajeczna))
  Wyświetleń: 190
 155. Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy
  Wyświetleń: 190
 156. Uchwała Nr XLII/436/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 190
 157. Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy – Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. 2023 r.
  Wyświetleń: 190
 158. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.5.2023 z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 185
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 10.01.2024 r. dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 61/2, położonej w obrębie ew. Witoszyn Stary” – wezwanie Wnioskodawcy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 184
 160. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul. Lipowa)
  Wyświetleń: 183
 161. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 183
 162. Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 183
 163. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 177
 164. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 177
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.10.2023 z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 176
 166. Dostawa wraz z montażem lamp solarnych - na terenie gminy Fabianki
  Wyświetleń: 175
 167. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - VIII
  Wyświetleń: 175
 168. Protokół Nr XXXVII/2023 z posiedzenia XXXVII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 21 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 175
 169. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym - informacja z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 175
 170. Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Fiansowej na lata 2024-2033
  Wyświetleń: 175
 171. Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 października 2023 r. w sprawie naboru wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 174
 172. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak: WIR.II.747.2.11.2023.DK
  Wyświetleń: 171
 173. Uchwała Nr XLI/418/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 170
 174. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 169
 175. Uchwała Nr XLI/416/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 169
 176. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap (ul.Leśna)
  Wyświetleń: 168
 177. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 08.02.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 168
 178. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - I
  Wyświetleń: 168
 179. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 162
 180. Uchwała Nr XLII/438/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Wyświetleń: 162
 181. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 161
 182. Uchwała Nr XLI/412/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  Wyświetleń: 161
 183. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.2.2023 z dnia 21 września 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 184. Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 6 września 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 185. Uchwała Nr XLI/410/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 159
 186. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 158
 187. Uchwała Nr XLII/431/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 158
 188. Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 158
 189. Protokół Nr XXXV/2023 z posiedzenia XXXV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 16 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 157
 190. Uchwała Nr XLI/420/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie charakteru ochronnego lasu
  Wyświetleń: 157
 191. Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 11.12.2023 r.
  Wyświetleń: 157
 192. Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku 2024
  Wyświetleń: 156
 193. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu soób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 156
 194. Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 156
 195. Rok 2023
  Wyświetleń: 155
 196. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 154
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.16.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 152
 198. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 151
 199. - złożone w 2024 roku (RG)
  Wyświetleń: 150
 200. Protokół Nr XXXVI/2023 z posiedzenia XXXVI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 24 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 147
 201. Uchwała Nr XLI/424/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 147
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2023 r o wyłożeniu do publicznego wgladu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 146
 203. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.02.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 145
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.20.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 144
 205. Uchwała Nr XLII/437/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 r.
  Wyświetleń: 144
 206. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 143
 207. Uchwała Nr XLIII/445/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Wyświetleń: 142
 208. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 140
 209. Uchwała Nr XL/395/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża
  Wyświetleń: 140
 210. Uchwała Nr XL/398/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 140
 211. Oświadczenia majątkowe - Urząd Gminy
  Wyświetleń: 137
 212. Protokół Nr XXXVIII/2023 z posiedzenia XXXVIII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 25 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 136
 213. Uchwała Nr XLI/422/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych
  Wyświetleń: 136
 214. Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 136
 215. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do zamiany - informacja z dnia 13.12.2023 r.
  Wyświetleń: 135
 216. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 134
 217. Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.2.2024 z dnia 21.02.2024 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 134
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2023 z dnia 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 133
 219. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Mała"
  Wyświetleń: 132
 220. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 221. Uchwała Nr XL/400/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fabianki na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
  Wyświetleń: 132
 222. Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  Wyświetleń: 132
 223. Uchwała Nr XLII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 131
 224. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r. znak: WIR.II.747.2.11.2023.DK
  Wyświetleń: 129
 225. Uchwała Nr XLIII/446/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki za 2023 rok
  Wyświetleń: 129
 226. Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2023 r. – II aktualizacja
  Wyświetleń: 129
 227. Protokół Nr XLI/2023 z posiedzenia XLI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 8 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 128
 228. Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - II
  Wyświetleń: 128
 229. Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w gminie Fabianki
  Wyświetleń: 127
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 17.01.2024 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 47 budynków mieszkalnych na działce nr ew. 61/2 położonej w obrębie ew. Stary Witoszyn
  Wyświetleń: 127
 231. Skład Rady Gminy Fabianki w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 127
 232. Protokół Nr XXXIV/2023 z posiedzenia XXXIV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 31 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 125
 233. Uchwała Nr XL/397/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 125
 234. Uchwała Nr XLII/433/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/415/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 125
 235. Uchwała Nr XLII/435/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 125
 236. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 125
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.01.2024 z dnia 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 124
 238. „Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku 2024”
  Wyświetleń: 123
 239. Obwieszczenie Wojewódy Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. WIR.V.7821.15.2023.MT
  Wyświetleń: 122
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.9.2022 z dnia 12.01.2024 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 47/1, 47/2, 47/3 i 47/4 (12 budynków po 3 na każdej z działek) wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogi wewnętrznej na działce nr ew. 47/5 położonych w obrębie ew. Witoszyn Stary, gmina Fabianki oraz o możliwości składania uwag i wniosków przez strony postępowania
  Wyświetleń: 121
 242. Kadencja 2018-2024 (RG)
  Wyświetleń: 120
 243. Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance
  Wyświetleń: 120
 244. Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 120
 245. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO.411.1965.2023 z dnia 20.12.2023 r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w gminie Fabianki
  Wyświetleń: 119
 246. Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 118
 247. Plan zamówień publicznych na 2023 rok - VI
  Wyświetleń: 117
 248. Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 117
 249. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 05.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł PCK – Płock - Włocławek
  Wyświetleń: 116
 250. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 30 października 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 251. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - VII
  Wyświetleń: 116
 252. Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 116
 253. Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 116
 254. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego GGN.683.85.2023.PW z dnia 08 stycznia 2024 r o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 115
 255. Uchwała Nr XLI/417/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 115
 256. Protokół Nr XXXIX/2023 z posiedzenia XXXIX sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 6 lipca 2023 roku
  Wyświetleń: 114
 257. Uchwała Nr XLIII/443/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym – III etap”
  Wyświetleń: 114
 258. Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2024 r. - Ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej
  Wyświetleń: 114
 259. Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 114
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.19.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 261. Ogłoszenia - 2024 rok
  Wyświetleń: 113
 262. Uchwały kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 113
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.01.2024 z dnia 19 marca 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 259, 260/55, 479/11, 258/1, 260/56, 260/24 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 112
 264. Uchwała Nr XLIV/462/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2024 r.
  Wyświetleń: 112
 265. Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 112
 266. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap (ul. Zachodnia))
  Wyświetleń: 111
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.15.2023 z dnia 16 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 111
 268. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.34 z dnia 21.12.2023 r. wskazujący nowy termin załatwienia sprawy dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dn. 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”
  Wyświetleń: 110
 269. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak: WA.ZUZ.7.4210.379.2023.KZ z dnia 02.02.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni, odprowadzenie wód popłucznych z SUW w Zadusznikach istniejącym wylotem do cieku Św. Strumień oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw szklarniowych na działce nr ew. 748/6 w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 109
 270. Uchwała Nr XLII/427/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 109
 271. Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki
  Wyświetleń: 109
 272. Petycje skierowane do Rady Gminy
  Wyświetleń: 108
 273. Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 108
 274. Klub Radnych "Dla Dobra Gminy Fabianki"
  Wyświetleń: 107
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RFZ.6220.5.2023 z dnia 4 września 2023 r.
  Wyświetleń: 107
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.14.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 107
 277. Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 106
 278. Uchwała Nr XL/401/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 106
 279. Uchwała Nr XLIII/442/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym – II etap”
  Wyświetleń: 106
 280. - złożone w 2024 roku (UG)
  Wyświetleń: 105
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.12.2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.13.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 283. Uchwała Nr XLIV/461/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2024
  Wyświetleń: 103
 284. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2024
  Wyświetleń: 102
 285. Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
  Wyświetleń: 102
 286. Uchwała Nr XLII/428/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 101
 287. Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 101
 288. Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 101
 289. Analiza systemu gospodarki odpadami Komunalnymi na terenie gminy Fabianki za rok 2023
  Wyświetleń: 100
 290. Obwieszczenia - ochrona środowiska - 2024 rok
  Wyświetleń: 100
 291. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej nr 190242C w miejscowości Nasiegniewo"
  Wyświetleń: 99
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.18.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 98
 293. Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 98
 294. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. GGN.683.85.2023.PW zawiadamiające, że został zgromadzony cały materiał dowodowy w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod "Rozbudowę drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki"
  Wyświetleń: 97
 295. Postępowanie pozaustawowe 2023
  Wyświetleń: 97
 296. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 97
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.11.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 96
 298. Wykaz lokali socjalnych – wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Fabianki i przynależnych im pomieszczeń gospodarczych, przeznaczonych do dalszego wynajmu – informacja z dnia 08.12.2023 r.
  Wyświetleń: 96
 299. Uchwała Nr XLIII/441/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Fabianki”
  Wyświetleń: 95
 300. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 95
 301. Obwieszczenia - ochrona środowiska - 2023 rok
  Wyświetleń: 94
 302. Protokoły w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 94
 303. Komisje Rady Gminy Fabianki w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 93
 304. Uchwała Nr XLIV/464/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Wyświetleń: 93
 305. Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 91
 306. - złożone w 2024 roku
  Wyświetleń: 90
 307. Obwieszczenie Starosty Włoclawskiego z dnia 06 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:" Rozbudowa drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Świątkowizna"
  Wyświetleń: 90
 308. Uchwała Nr XLII/432/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 89
 309. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi gminnej nr 190221C w miejscowości Świątkowizna"
  Wyświetleń: 86
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2022 z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 311. Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 312. Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.17.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 84
 314. Ogłoszenia o naborze - 2023 rok
  Wyświetleń: 84
 315. Uchwała Nr XLIII/440/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 84
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.13.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 83
 317. Uchwała Nr XLIV/463/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Fabianki
  Wyświetleń: 83
 318. Petycje do RG - 2024 rok
  Wyświetleń: 82
 319. Uchwały kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 82
 320. Uchwała Nr XLIII/452/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki na 2024 rok
  Wyświetleń: 81
 321. Uchwała Nr XLIV/454/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/443/2024 z dnia 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 81
 322. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 80
 323. Obwieszczenia Wójta - 2023 rok
  Wyświetleń: 80
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.19.2023 z dnia 29 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : „Budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicą kablową, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/13, 9/59, 9/9, 9/11, 9/22 obręb ewidencyjny Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 80
 325. Uchwała Nr XLIII/450/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 80
 326. Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizaję zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 80
 327. Kadencja 2018-2024 (UG)
  Wyświetleń: 79
 328. Protokoły z sesji RG 2023
  Wyświetleń: 79
 329. Uchwała Nr XLIII/439/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 79
 330. Protokoły 2023
  Wyświetleń: 78
 331. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 78
 332. Dostawa oleju opałowego, zakup etyliny i oleju napędowego
  Wyświetleń: 77
 333. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 76
 334. Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 5 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 76
 335. Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 76
 336. Imienny wykaz głosowań Rady Gminy Fabianki w IX kadencji (2024-2029)
  Wyświetleń: 75
 337. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego GGN.683.96.2023.ET z dnia 08.01.2024 r w sprawie zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod " Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki"
  Wyświetleń: 75
 338. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (data wszczęcia 26.03.2024 r. )
  Wyświetleń: 75
 339. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 74
 340. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - informacja z dnia 13.03.2024 r.
  Wyświetleń: 74
 341. Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2021 Wójt Gminy Fabianki z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 342. Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 343. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.42 z dnia 20.02.2024 r. o przekazaniu sprawy (rozpoznanie odwołań od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka") Ministrowi Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 74
 344. Uchwała Nr XLIV/457/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 73
 345. Książka telefoniczna
  Wyświetleń: 72
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.20.2023 z dnia 5 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 72
 347. Uchwała Nr XLII/426/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 72
 348. Uchwała Nr XLIV/459/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Fabianki części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Lipno
  Wyświetleń: 72
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.01.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 259, 260/55, 479/11, 258/1, 260/56, 260/24, obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 71
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.05.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 351. Protokół Nr XLII/2023 z posiedzenia XLII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 19 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 71
 352. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki
  Wyświetleń: 70
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.03.2024 z dnia 27 lutego 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie budynku remizy o pomieszczenie garażowe, na terenie działek nr 109/5, 100/16, obręb Bogucin, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 70
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak: ROR.6220.11.10.2023 z dnia 15.03.2024 r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Lipno-Zbytkowo Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 40 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zbytkowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 70
 355. Uchwała Nr XLIII/444/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej
  Wyświetleń: 70
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.16.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 69
 357. Projekt Uchwały Rady Gminy Fabianki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Nasiegniewo, Zarzeczewo i Szpetal Górny - przekazany do ponownego opiniowania i uzgadniania
  Wyświetleń: 69
 358. Petycje do Wójta - 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 359. Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.07.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Fabianki w tym przebudowa i rozbudowa węzła mechanicznego i osadowego, gmina Fabianki na działkach o numerach ewidencyjnych: 240/14, 276”
  Wyświetleń: 66
 361. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 66
 362. Uchwała Nr XLIV/453/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 66
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.06.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kablowej zasilającej docelową zabudowę mieszkalną wielorodzinną, na terenie działek nr 160, 21/18, 21/47, 21/51, 21/52, 21/62, 21/20, 21/19, 21/64, 141/1, 21/65, 21/21, 21/69, 21/63, 21/48, obręb Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 65
 364. Uchwała Nr XLIII/451/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 65
 365. Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 65
 366. Protokoły z sesji 2023
  Wyświetleń: 64
 367. Uchwała Nr XLI/407/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 64
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.02.2024 z dnia 19 marca 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci kablowej zasilającą docelową zabudowę mieszkalną wielorodzinną na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/62, 40/3, 258/58 obręb ewidencyjny Chełmica Duża, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 63
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.18.2023 z dnia 22 marca 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicą kablową, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/9, 9/60, 9/58 obręb ewidencyjny Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 63
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.19.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 371. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - II
  Wyświetleń: 63
 372. Uchwała Nr XLIII/449/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki
  Wyświetleń: 63
 373. Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 62
 374. Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 62
 375. Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 62
 376. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 61
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.03.2024 z dnia 18 marca 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „rozbudowie budynku remizy o pomieszczenie garażowe, na terenie działek nr 109/5, 100/16 obręb Bogucin, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 61
 378. Petycje do RG - 2023 rok
  Wyświetleń: 60
 379. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Fabianki przeznaczonych do wynajmu - informacja z dnia 11.03.2024 r.
  Wyświetleń: 60
 380. Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach
  Wyświetleń: 60
 381. Uchwała Nr XLII/430/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”
  Wyświetleń: 59
 382. Ogłoszenia o naborze 2023
  Wyświetleń: 58
 383. Przebudowa drogi gminnej nr 190232C ul. Sosnowa w Szpetalu Górnym
  Wyświetleń: 58
 384. Uchwała Nr XLIV/460/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/444/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 385. Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – II
  Wyświetleń: 58
 386. Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 58
 387. Archiwum petycji
  Wyświetleń: 57
 388. Uchwała Nr XLIV/456/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Wyświetleń: 57
 389. Uchwała Nr XLI/415/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru uzupełniającego wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy-Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 56
 390. Uchwała Nr XLIV/458/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Fabianki części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Wielgie
  Wyświetleń: 56
 391. Uchwała Nr XLI/406/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 55
 392. Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2023 rok
  Wyświetleń: 55
 393. Analiza systemu gospodarki odpadami Komunalnymi na terenie gminy Fabianki
  Wyświetleń: 54
 394. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 27.02.2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektu pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł PCK - Płock - Włocławek
  Wyświetleń: 54
 395. Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych, lokali i pomieszczeń użytkowych oraz innych obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 54
 396. Protokoły z sesji - 2023 rok
  Wyświetleń: 53
 397. Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 53
 398. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 399. Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025"
  Wyświetleń: 52
 400. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 51
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.20.2023 z dnia 12 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 39, 113 obręb ewidencyjny Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 51
 402. Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 50
 403. Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 50
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.04.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 52, 51/37 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 49
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.05.2023 z dnia 18 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 176/5 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 49
 406. Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 49
 407. Wykaz lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Fabianki przeznaczonych do wynajęcia - informacja z dnia 25 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 408. Uchwała Nr XLIV/455/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/441/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 409. OBW
  Wyświetleń: 47
 410. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania znak. GGN.683.96.2023.ET z dnia 28 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 411. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 47
 412. Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 47
 413. Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego z dnia 16 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia 3/5 udziału we współwłasności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Cyganka 25
  Wyświetleń: 47
 414. Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 46
 415. Uchwała Nr XLIII/447/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Wyświetleń: 45
 416. Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 45
 417. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.51 z dnia 12.04.2024 r. o prowadzeniu przez GDOŚ postępowania odwoławczego od decyzji RDOS w Bydgoszczy z dn. 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KS.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka", przekazanego uprzednio Ministrowi Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 45
 418. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.04.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 52, 51/37 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 44
 419. Uchwała Nr XLI/411/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 44
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.03.2024 z dnia 19 marca 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie budynku remizy o pomieszczenie garażowe, na terenie działek nr 109/5, 100/16 obręb Bogucin, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 43
 421. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.07.2024 z dnia 15 maja 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Fabianki w tym przebudowa i rozbudowa węzła mechanicznego i osadowego, gmina Fabianki na działkach o numerach ewidencyjnych: 240/14, 276”
  Wyświetleń: 43
 422. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - III
  Wyświetleń: 43
 423. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 137/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (powiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski)
  Wyświetleń: 43
 424. Porządek obrad I sesji Rady Gminy Fabianki w IX kadencji w dniu 6 maja 2024 r.- sesja inauguracyjna
  Wyświetleń: 42
 425. Uchwała Nr I/5/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 42
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.02.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci kablowej zasilającą docelową zabudowę mieszkalną wielorodzinną na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/62, 40/3, 258/58 obręb ewidencyjny Chełmica Duża, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 41
 427. Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 41
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.06.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci kablowej zasilającej docelową zabudowę mieszkalną wielorodzinną, na terenie działek nr 160, 21/18, 21/47, 21/51, 21/52, 21/62, 21/20, 21/19, 21/64, 141/1, 21/65, 21/21, 21/69, 21/63, 21/48, obręb Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 39
 429. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance
  Wyświetleń: 39
 430. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024’’
  Wyświetleń: 39
 431. Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 39
 432. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Wyświetleń: 38
 433. Wykaz kąpielisk w 2024 roku
  Wyświetleń: 38
 434. Porządek obrad II sesji Rady Gminy Fabianki w IX kadencji w dniu 28 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 435. Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance
  Wyświetleń: 37
 436. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku nr KO.411.289-292.2024 z dnia 06 maja 2024 r., dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w gminie Fabianki
  Wyświetleń: 36
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.05.2024 z dnia 19 marca 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wilczeniec Fabiański, Wilczeniec Bogucki, Bogucin, gmina Fabianki na działkach o numerach ewidencyjnych 77, 94/3, 94/5, 103/10, 105 obręb Wilczeniec Fabiański, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/1, 28 obręb Wilczeniec Bogucki, na działkach o numerach ewidencyjnych 3, 40/4, 51, 82/30 obręb ewidencyjny Bogucin”
  Wyświetleń: 36
 438. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PE-I.7430.6.2024.KP z dn. 28.05.2024 r. w sprawie wniosku Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (dot. budowy linii kolejowych nr 5 i 50 na odcinku Węzeł CPK - Płock - Włocławek)
  Wyświetleń: 35
 439. Roczne sprawozdania finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 34
 440. Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 33
 441. Uchwała Nr I/6/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 33
 442. Uchwała Nr XLIII/448/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki
  Wyświetleń: 33
 443. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez "Skarb Państwa. Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Włocławek", w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „zalesieniu gruntów PsVI na działkach o numerach ewidencyjnych: 209, 210 obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 33
 444. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia
  Wyświetleń: 32
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.06.2024 z dnia 6 maja 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci kablowej zasilającej docelową zabudowę mieszkalną wielorodzinną, na terenie działek nr 160, 21/18, 21/47, 21/51, 21/52, 21/62, 21/20, 21/19, 21/64, 141/1, 21/65, 21/21, 21/69, 21/63, 21/48, obręb Łęg Witoszyn, gmina Fabianki”
  Wyświetleń: 31
 446. Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczacych wykonania budżetu gminy za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 447. Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024”
  Wyświetleń: 31
 448. Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024’’
  Wyświetleń: 29
 449. Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 27
 450. Uchwała Nr I/7/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 27
 451. Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2024 r. – I aktualizacja
  Wyświetleń: 27
 452. Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy - Ordynacja podatkowa za 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 453. Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2024 r. – I aktualizacja
  Wyświetleń: 26
 454. Protokół Nr XXXVIII/2023 z posiedzenia XXXVIII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 25 maja 2023 roku - kopia
  Wyświetleń: 25
 455. Sprawozdanie Wójta Gminy Fabianki z realizacji z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku”
  Wyświetleń: 23
 456. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 28 lutego 2024 znak GGN.683.96.2023.ET
  Wyświetleń: 20
 457. Uchwała Nr XLIV/463/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie
  Wyświetleń: 20
 458. Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na drodze krajowej nr 67 na odcinku Fabianki – Szpetal Górny”
  Wyświetleń: 18
 459. Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 18
 460. Porządek obrad III sesji Rady Gminy Fabianki w IX kadencji w dniu 13 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 461. Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 15
 462. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów
  Wyświetleń: 14
 463. Przebudowa dróg w gminie Fabianki – III etap
  Wyświetleń: 14
 464. Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance
  Wyświetleń: 12
 465. Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie
  Wyświetleń: 11
 466. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024”
  Wyświetleń: 11
 467. Uchwały 2024
  Wyświetleń: 10
 468. Interpelacje, wnioski i zapytania - kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 9
 469. Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 7
 470. Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Fabianki
  Wyświetleń: 7
 471. Interpelacja i wnioski złożone przez radnego Krzysztofa Niedziałkowskiego w dniu 28.05.2024 r.
  Wyświetleń: 3
 472. Konsultacje społeczne w 2024
  Wyświetleń: 3
 473. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - 2024 rok
  Wyświetleń: 2
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak RI.6733.04.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 52, 51/37 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki"
  Wyświetleń: 2
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.3.2024 z dnia 11.06.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 78, 81 w obrębie ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki
  Wyświetleń: 1
 476. Ogłoszenie o postanowieniu Referendarza sadowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku
  Wyświetleń: 1
 477. Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego