Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/287/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2022 r.  (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r., poz. 4466) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, Rada Gminy dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższą uchwałą od 21 września 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

25,00 zł miesięczne za jedna osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie płacił trzykrotność obowiązującej stawki tj.: 78, 00 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Ww. opłatę uiszcza się gotówką, kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy lub w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a także  przelewem na konto bankowe 91 9557 1032 2011 0600 0518 0015 BS Kowal o/Szpetal Górny lub na indywidualne rachunki bankowe.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego