Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029

Wybory Samorządowe 2024 r.

Termin wyborów: 7 kwietnia 2024 r.
Głosowanie w godzinach: 7:00 - 21:00

- link do serwisu Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl


- link do serwisu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku:
https://wloclawek.kbw.gov.pl/


Aktualności PKW:
(informacje, zawiadomienia o utworzeniu komitetów, zgłaszanie list kandydatów, druki, wyjaśnienia itp.)
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

________________________________________________________________________

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach - PDFTreść informacji o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach (336,96KB)

Postanowienie nr 185/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - PDFzwołanie pierwszych posiedzeń TKW.pdf (820,62KB)

Postanowienie nr 175/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach - PDFpowołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach.pdf (902,63KB)

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji PDFinformacja o losowaniach KW.pdf (119,55KB)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFTreść obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. (160,18KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFTreść obwieszczenia Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 lutego 2024 roku (208,62KB)
 

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFTreść obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 7 lutego 2024 roku (119,28KB)

 

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II PDFObwieszczenie Wojewody - liczba radnych.pdf (291,49KB)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029 - PDFObwieszczenie Wojewody - Sejmik.pdf (190,84KB)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -PDFRozporządzenie.pdf (313,35KB)

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy we Włocławku I i II podają do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych - PDFKomunikat - rejestracja komitetów.pdf (130,82KB)

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDFKomunikat - terytorialne komisje wyborcze.pdf (134,47KB)

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaje się do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. - PDFKomunikat - liczba mieszkańców.pdf (153,70KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego