Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy, strategie rozwoju, plany

▪  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Fabianki  – pobierz

▪  Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025 – pobierz

▪  Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fabianki – pobierz

▪  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032 – pobierz

▪  Wyrażenie woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki – pobierz

▪  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki – pobierz

▪  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030 – pobierz

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego